Dmitriy Bykovskiy-Romashov

Recently added

Zoya Kosmodemyanskaya
3.5

Zoya Kosmodemyanskaya

Jan. 28, 2021

Zoya Kosmodemyanskaya

Autumn 1941. Yesterday’s schoolgirl Zoya Kosmodemyanskaya volunteered for a sabotage school. The partisan detachment, in which Zoya was ...